(1)
Nurkholis; Muhammad Singgih. HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: HUJJAH QAUL SAHABAT. Annaba 2018, 1, 31-45.