NURKHOLIS; MUHAMMAD SINGGIH. HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: HUJJAH QAUL SAHABAT. An Naba, v. 1, n. 1, p. 31-45, 10 May 2018.