[1]
Nurkholis and Muhammad Singgih, “HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: HUJJAH QAUL SAHABAT”, Annaba, vol. 1, no. 1, pp. 31-45, May 2018.