About the Journal

Terbitan Berkala Ilmiah Ini Meruapakan Publikasi Ilmiah Di Bidang Pendidikan Bahasa Arab. Jurnal Al Mitsali diterbitkan dan pengelolaannya di pertanggungjawabkan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Arab STIT Darul Fattah Bandar Lampung. Terbit setiap bulan Mei dan Oktober.